Revitalizace sportovního areálu v Leči

Andrea Mertová
320 000 Kč
82 líbí se mi
Liteň
Sport a volný čas

Předmětem projektu je obnova sportovního areálu v Leči s výstavbou zázemí. Náves by tak byla rozšířena o možnost častějších setkávání místních obyvatel za účelem sportovních a kulturních aktivit.

Navrhujeme revitalizaci sportovního hřiště, výstavbu přírodního dětského hřiště a zázemí nejen pro sportovce. Snažíme se o větší propojení místní komunity. V posledních letech zde také přibylo hned několik mladých rodin s dětmi, které mají zájem o společné setkávání a sportovní aktivity. Chtěli bychom obnovit například fotbalové a nohejbalové turnaje, které se zde pravidelně pořádaly. Nové hřiště by otevřelo nové možnosti a nová navozená přátelství.

Veřejný přínos projektu

Obnovení veřejného sportovního hřiště by prospěla všem místním obyvatelům, ale také turistům mířícím do Brd. Střed Leče je ideálním místem pro setkávání ať už starousedlíků, nebo nově přistěhovalých. A sportovní aktivity jsou nejlepším důvodem pro setkávání.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Herní prvky na dětské hřiště
100 000 Kč
Vybavení fotbalového hřiště
50 000 Kč
Výsadba vysokokmenů a keřů
50 000 Kč
Zastřešená pergola
100 000 Kč
Terénní úpravy
20 000 Kč
Instalační práce
20 000 Kč
Projektová dokumentace
20 000 Kč
0 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-40 000 Kč
Cena celkem
320 000 Kč