Vybudování klidových zón v Domově Sedlčany

Mgr. Jaroslava Kocíková, MBA, MBE
343 000 Kč
66 líbí se mi
Sedlčany
Senioři

Předmětem projektu je vybudování klidových zón v Domově Sedlčany a tím zpřístupnit zahradu imobilním klientům.

Domov Sedlčany je největším zařízením pro seniory ve Středočeském kraji. Skládá se ze tří pavilonů a budovy stravovacího provozu. Součástí zařízení je rozlehlá zahrada. Zahrada je však rozdělena pavilony na několik částí. Rádi bychom proto vybudovali u každého pavilonu klidovou zónu tak, aby venkovní prostory byly seniorům co nejpřístupnější.

Zahradní posezení by měla sloužit především k setkávání a aktivizaci imobilních seniorů, kterým jejich stav již nedovoluje dlouhé přemisťování do centra zahrady. Vzhledem k zvýšeným potřebám těchto klientů je nutné na částech zahrady vyrovnat terén a místa setkávání zastínit před sluncem.

Pavilon DZR
Altán + Stavební materiál na vyrovnání pozemku + Zahradní nábytek + Vodní prvek

Pavilon DS1
Altán + Stavební materiál na vyrovnání pozemku + Zahradní nábytek + Keře/rostliny

Pavilon DS2
Zahradní nábytek + Mobilní záhonky + Zookoutek

Veřejný přínos projektu

Zkvalitnění sklonku života našich seniorů. Zpřístupnění zahrady imobilním klientům a jejich blízkým. Klidové zóny by měly sloužit také k setkávání seniorů s rodinami, blízkými, dobrovolníky ale i třeba k mezigeneračním setkáváním, která se již stala součástí života klientů v zařízení.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Altán 2x (vč. dopravy a montáže)
150 000 Kč
Zahradní nábytek (3xset, stůl, lavice)
60 000 Kč
Stavební materiál
50 000 Kč
Keře/rostliny
12 000 Kč
Mobilní záhonky (6ks)
50 000 Kč
Zookoutek
5 000 Kč
Vodní prvek
7 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Údržba, revize, servis
9 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
343 000 Kč