Obnova a revitalizace vodní nádrže a jejího okolí v obci Loucká

Vladimíra Bukovská
377 000 Kč
109 líbí se mi
Loucká
Příroda, zeleň

Cílem projektu je obnova a revitalizace vodní nádrže a jejího okolí. Opět obnovit místo, kde se mohou setkávat občané obce, jako již v minulosti naši předkové.

Tato vodní nádrž byla v obci Loucká vybudována před mnoha lety našimi předky a již v minulosti sloužila jako místo pro setkávání a odpočinek pro obyvatele obce. Nádrž byla vybudována z materiálu, který byl pro tehdejší dobu dostupný a to z betonu. Stáří je na této nádrži dost znát, opadávají stěny, loupe se beton na dně nádrže. Myslím si, že obnova je více než nutná. V současnosti slouží nádrž k zajištění dlouhodobého udržení vody v obci, v zimě slouží též jako kluziště.

Veřejný přínos projektu

Obec Loucká je velmi malá obec, s velmi omezeným rozpočtem, žije zde přibližně 140 obyvatel. Na území obce je pro účely obyvatel pouze tato vodní nádrž a jedno malé hřiště, které je skromně vybaveno. Pokud by se nádrž opravila a okolí revitalizovalo, doplnilo lavičkami a zelení, mohlo by toto místo sloužit k setkávání občanů a jejich odpočinku.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Materiál na opravu nádrže
210 000 Kč
Úprava povrchu okolo nádrže
55 000 Kč
Nákup dřevin (10 stromů)
20 000 Kč
Založení trávníku o ploše 300m2
30 000 Kč
Lavičky 4ks
20 000 Kč
Odpadkové koše 4ks
12 000 Kč
Projektová dokumentace
30 000 Kč
Provozní náklady
0 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
377 000 Kč