Bezpečně do Aleje prvňáčků v Brandýse nad Labem - Stará Boleslav

Ing. Vlastimil Picek
400 000 Kč
112 líbí se mi
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Doprava

Soubor nových dopravních řešení v části ulice Výletní v Brandýse nad Labem, v úseku před zatáčkou směrem k Hrušovskému rybníku, až ke vstupu do Aleje prvňáčků.

Soubor opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti při vjezdu a výjezdu z cyklostezky do ulice Výletní v Brandýse nad Labem. Jedná se o úsek před zatáčkou směrem k Hrušovskému rybníku, až ke vstupu do Aleje prvňáčků. K úpravě provozu by došlo vyznačením pruhu pro pěší a cyklisty v pravé části vozovky podél hráze rybníka ve směru na Popovice až po odbočku do aleje. Průjezd pro automobily by se tak zúžil, bylo by nutné snížit rychlost a přidat dopravní značení “omezení rychlosti” a „dej přednost v jízdě protijedoucím vozidlům“. Součástí návrhu je i instalace zpomalovacích prvků, jelikož některá auta zde projíždí velkou rychlostí, což je pro cyklisty a pěší velmi nepříjemné.

Veřejný přínos projektu

Dopravní opatření výrazně zvýší bezpečnost pěších a cyklistů při vstupu do Aleje prvňáčků.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Svislé dopravní značení
50 000 Kč
Vodorovné dopravní značení
50 000 Kč
Zpomalovací prvky
150 000 Kč
Úprava zeleně podél komunikace
100 000 Kč
Projektová dokumentace
50 000 Kč
0 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
400 000 Kč