Sportovně relaxační areál v Bosyni

Petr Čapka - starosta jednoty
396 000 Kč
291 líbí se mi
Vysoká
Sport a volný čas

Cílem projektu je revitalizace pozemku ve vlastnictví obce a jeho adaptace na volnočasový areál pro vyžití dětí a mladistvých. Areál by měl být v cílové podobě složen z cyklistického hřiště (pumptrack) a zpevněné plochy pro míčové sporty doplněného o zázemí zastřešeného posezení a toalety.

V obci Vysoká a všech jejích částech v současné době zcela chybí jakákoliv vybavenost pro vyžití mládeže ve věku 8-18 let.
V areálu bude vybudováno cyklistické hřiště, zastřešené posezení včetně WC, hřiště se zpevněnou plochou, kde bude možné hrát míčové sporty a hry. Vše bude veřejně přístupné. Údržba areálu bude na základě brigád členů Sokola a místních uživatelů areálu.
Ideovým záměrem projektu je postupně vybudovat prostor, kde se mládí lidé díky nabídce atraktivních sportovních aktivit setkají a společně stráví čas neorganizovanou zájmovou aktivitou.
Projekt by měl v souladu se Sokolskými myšlenkami, nenásilnou formou podpořit sociální vazby v komunitě mladých lidí z obce a jejích částí a umožnit neorganizované zájmové vyžití spojené s pobytem na čerstvém vzduchu
Hlavním důvodem zvolení cyklistického hřiště jako stěžejní části projektu je, že v obci je mezi mladými lidmi o tuto aktivitu zájem a že pro využití prvků cyklistického hřiště není nutná žádná sportovní průprava. Nároky na sportovní pomůcky jsou velmi nízké, stačí běžné kolo.
Jízdní kolo je obecně rozšířené a je dostatečně „akční a moderní“, aby zaujalo a stalo se nadlouho spojovacím prvkem místních mladých lidí.
Alternativně lze areál využít jako odpočinkové a vycházkové místo pro všechny, kde by bylo možné se projít nebo jen tak posedět v přírodě jako v parčíku, i menší děti by se s rodiči mohly pod dozorem projet na dětských kolech nebo odrážedlech a případně překonat některé jednoduché překážky a plnit úkoly.

Veřejný přínos projektu

Vedlejším efektem je předpokládaná prevence sociálně patologických jevů a zlepšení pohybové zdatnosti a fyzické kondice mládeže.
Je předpoklad, že se hřiště stane oblíbeným a vyhledávaným místem setkávání. Díky umístění na naučné stezce (Poklady Harasova) směrem na vyhledávaný turistický cíl Harasov, hřiště využijí i projíždějící cyklisté, stezka je často využívána cykloturisty z blízkého Mělníka.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Terénní úpravy, likvidace skládky, výsadba zeleně svépomocí
30 000 Kč
Hřiště na míčové sporty
40 000 Kč
Zastřešené posezení, WC, wifi, koše, stojany na kola
120 000 Kč
Odhad ceny realizace cyklistického hřiště
165 000 Kč
Projektová dokumentace
20 000 Kč
Free wifi, WC
21 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
396 000 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt
Odůvodnění
Závěr
Obec Bosyně
Zastupitelstvo obce Bosyně vyjádřilo nesouhlas s realizací navrženého projektu. Dle zásad bod D.3.5 nemůže být, bez souhlasu vlastníka pozemku, projekt realizován.
Neproveditelný