Hřiště pro děti a seniory v městysi Davle

Jaromír Němec
398 000 Kč
211 líbí se mi
Davle
Sport a volný čas

Workoutové hřiště a fitness stroje budou umístěny v sousedství základní školy a domu s pečovatelskou službou pro seniory. Sportovní hřiště bude rozvíjet všestranné pohybové schopnosti dětí a seniorů.

Návrh na vybudování dětského hřiště vychází z požadavku dospívajících dětí v základní škole, protože se nemají, kde vyřádit. Dětské hřiště jim neposkytuje atraktivní formu odpočinku (kolotoče a houpačky je už nebaví) a rádi by uvítali workoutové hřiště a moderní posilovací stroje odpovídající jejich potřebám. Stejný požadavek na vybudování venkovní posilovny zazněl i od seniorů z blízkého domu s pečovatelskou službou, kteří by uvítali i jiný pohyb, než jen vycházky. Výstavba hřiště je plánována na pozemku městyse Davle v malém parčíku na břehu řeky Vltavy.

Veřejný přínos projektu

Hlavním cílem je poskytnout dospívajícím místo, kde mohou trávit volný čas a budou moci rozvíjet své pohybové dovednosti. Senioři si na posilovacích strojích budou moci rozhýbat tělo a zacvičit si v příjemném prostředí. Zároveň dojde k vytvoření veřejného prostoru, kde se různé věkové kategorie obyvatel Davle mohou potkávat při společných aktivitách. Mezigeneračním setkávání může přispět k tomu, že různé věkové kategorie k sobě znovu najdou cestu a budou se vnímat tak, jako kdysi. Jako sousedé a přátelé.

Rozpočet
Popis položky
Cena
WOCLUB HYBRID PRO - typ hřiště
189 990 Kč
Fitness prvky - elipsovité zařízení, veslování, procvičování chůze, bench
105 960 Kč
DPH
98 582 Kč
Montáž včetně betonáže - fitness a workout
63 900 Kč
Odvoz a uložení zeminy, terénní práce a zatravnění
15 548 Kč
Doprava
20 358 Kč
Dodání a pokládka zatravňovacích rohoží do kritické výšky pádu (3m)
73 684 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Údržba hřiště
15 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-185 022 Kč
Cena celkem
398 000 Kč