Obnova historické polňačky a nová alej ovocných stromů a keřů v Rudné

Libor Šoch
330 000 Kč
235 líbí se mi
Rudná
Příroda, zeleň

Obnova historické cesty a souběžná výsadba nových stromů a keřů. Výsledkem je navrácení zeleně do krajiny, zlepšení kvality prostředí pro hmyz, ptactvo, zvířata a pohybu lidí v přírodě.

Historická vozová cesta na severu obce Rudná/Dušníky sloužila v minulosti k obsluze přilehlých pozemků a propojovala silnice Rudná-Chýně (č.00518) a Chýně – Úhonice (č.00520). V minulosti byla rozorána a umožnila tím zcelení okolních pozemků v obrovský lán.
Toto chce projekt změnit a výrazně zlepšit úroveň životního prostředí v lokalitě jako celku. Obnovou cesty pro pěší a cyklisty se umožní kontakt mezi Chýní a Rudnou, kde bude možné napojení na regionální cyklotrasu P-Stodůlky/Nenačovice (schválenou v ÚP Rudné). Když existovala, byla travnatá polňačka doprovázena keři, travinami a dalším rostlinstvem (Mateřídouška, Vikev ořeška, Arnika, Andělika atd…). V ní hnízdili bažanti, koroptve, pelešili se zde zajíci… Traviny přirozeně zadržují vodu.
To vše sem chceme vrátit.
Výsadba různých druhů původních odrůd stromů výrazně zlepší možnosti jak zahnízdění ptactva, tak jeho obživu.. Projekt počítá s výsadbou 300 stromů. Jedná se o radikální zlepšení přírody, kterou budou čím dál tím víc lidé vyhledávat - mimo civilizaci, mimo přetížené silnice…
Projekt počítá s obnovou travnatého povrchu cesty, po kterém se dá náramně dobře procházet či jezdit na kole a který dokáže účinně zadržovat vodu.

Veřejný přínos projektu

Obnovená cesta umožní lepší pohyb lidí v krajině, lepší kontakt lidí nejen z Chýně, Rudné a blízkého okolí, ale i zájemcům z nedaleké Prahy. To vše mimo silniční síť. Výrazně zlepší kvalitu přírody jako takové s žádoucím nárůstem vegetace, hmyzu, ptactva, zvěře…
Kontakt lidí s tímto prostředím je velice žádoucí k regeneraci sil, je nepostradatelný… Obnova cesty je v principu jednoduchá a nenáročná, efekt skvostný. Při sázení vegetace počítáme se zapojením veřejnosti, dětí s rodiči…

Rozpočet
Popis položky
Cena
Kůly trasírovací /65 zaměřených bodů geodety
14 000 Kč
Kůly vyvazovací 250/8 cm,příčky,chráničky,pletivo.Sada 388.-vč.DPH x 230 stromků
90 000 Kč
Geodetické zaměření ,oddělovací plán
170 000 Kč
Ošetření povrchu kuiltivátorem 3600 m 2,osetí,uválení
8 000 Kč
Projektová dokumentace
3 000 Kč
Zálivka,mulč
45 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
330 000 Kč