Odpočinkové místo u aleje republiky ve Voticích

Jiří Slavík
400 000 Kč
68 líbí se mi
Votice
Příroda, zeleň

Předmětem projektu je vytvoření odpočinkového místa pro obyvatele města Votice a návštěvníky regionu u aleje lip vysázené při příležitosti oslav 100 let republiky. V rámci projektu bude vybudován altán, instalovány informační desky, zřízena geologická expozice a instalován drobný mobiliář.

Lipová alej byla na okraji města Votice vysázena v říjnu 2018 v rámci oslav 100 let republiky. Z místa se postupně stává výletní cíl obyvatel města Votice, který poskytuje výhled po okolí a atraktivní procházku mimo město.
V rámci projektu bychom rádi v této lokalitě vybudovali zázemí pro návštěvníky a zajímavý návštěvnický cíl. V rámci projektu bude u aleje instalován zastřešený altán o rozměru cca 5 x 5 m, informační tabule vztahující se k místu, historii lipové aleje, s historickými průhledy do krajiny a dále bude celé místo doplněno o geologickou expozici s popiskami, posezením a herními prvky.

Veřejný přínos projektu

Odpočinkové místo bude sloužit pro obyvatele města Votice ale i návštěvníky regionu. Informační tabule a geologická expozice zvýší atraktivitu daného místa. Lipová alej byla sázena z části městem Votice a zčásti za přispění veřejnosti, kdy obyvatelé města i jednotlivé místní spolky se podíleli na výsadbě a o "své" lípy se starají - např. votičtí skauti a sokolové. V rámci propagace místa bude město Votice spolupracovat s turistickou destinací Kraj blanických rytířů a Městským informačním centrem. Na okolní zajímavosti budou upozorňovat instalované informace a obrazové podklady. Při tvorbě tohoto místa a zejména informačních desek budeme spolupracovat s kronikářkou města Votice.
Realizací projektu dojde ke zatraktivnění místa, na jehož tvorbě se podíleli obyvatelé města a poskytne jim zázemí, a to v případě deště, ale i jako zastínění v létě ve volné krajině.
Oblast Voticka je navštěvovaná zejména rodinami s dětmi a cykloturisty. Vzhledem k blízkosti města Votice představuje snadno dostupný procházkový cíl pro obyvatele města. Veškeré výstupy pořízené v rámci projektu budou bez omezení veřejně přístupné a bez poplatků.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Zemní práce, terénní úpravy
20 000 Kč
Altán včetně zastřešení a povrchové úpravy
200 000 Kč
Lavice - posezení
20 000 Kč
Drobný mobiliář (herní prvek, stojan na kolo, odpadkový koš)
25 000 Kč
Geologická expozice (kámen - doprava, montáž, popisky k exponátům)
80 000 Kč
Grafické práce, pořízení fotodokumentace, texty
35 000 Kč
Zeleň
10 000 Kč
Tisk informačních desek
12 000 Kč
Doprava, montáž (altán, mobiliář)
7 000 Kč
Projektová dokumentace
5 000 Kč
Údržba mobiliáře
6 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-20 000 Kč
Cena celkem
400 000 Kč