Prima Kino a Knihovna v Českém Brodě

Petr Steklý
400 000 Kč
74 líbí se mi
Český Brod
Kultura

Smyslem tohoto projektu je umožnit 22.000 obyvatelům města a okolního spádového regionu chodit 4x týdně do kina na premiérové filmy a vracet knihy, když potřebují.

Knihy jsou podkladem pro filmové scénáře a naopak.
Kino Český Brod má letitou tradici, přesto je mezi 2 kiny v obcích nad 4.000 obyvatel, které není digitalizované a tak nemůže promítat filmy v době jejich premiéry, ale až 4 měsíce po premiéře.
Chceme jej digitalizovat a obnovit pravidelné promítání 3x-4x týdně pro obyvatele Českého Brodu a jeho spádového regionu. Knihovna Český Brod spadající pod stejnou příspěvkovou organizaci má více než 1.800 čtenářů z Českého Brodu a okolního regionu, rádi bychom těmto čtenářům nabídli možnost vrátit knihy i mimo otvírací dobu knihovny a zakoupili tzv. bibliobox.

Veřejný přínos projektu

Dlouhodobým záměrem je rozvíjet kulturu a neformální vzdělávání v Českém Brodě a jeho okolí. Knihovna vedle běžných knihovnických služeb realizuje literární pořady a knihovnicko-informatické lekce pro všechny českobrodské i okolní základní školy téměř každé dopoledne, pravidelně po celý školní rok a má dlouhodobě vyšší poptávku po tomto vzdělávání, než může uspokojit. Kino nově se vzděláváním žáků a studentů ze středních a základních škol začalo. I tak jich například na program V síti s preventivní besedou přijde více jak 1.000. Chystá se program pro seniory. Věříme, že vzdělávací rozměr kina i knih je velký. V něm spatřujeme prospěšnost

Rozpočet
Popis položky
Cena
Úpravy promítací kabiny a pořízení audiotechniky
238 000 Kč
Bibliobox
130 000 Kč
Instalace konstrukcí na reproduktory a promítací zařízení
20 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Údržba, revize, servis
12 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
400 000 Kč