Třídící hnízda pro Horní Kruty

Bohuslav Vedral
328 000 Kč
114 líbí se mi
Horní Kruty
Ostatní

Kontejnerová stání jsou v naší obci neustálým zdrojem nepořádku. Místo vznešených stromů či památníků jsou nejvýraznějším prvkem veřejného prostoru popelnice. Už se nechceme dívat na ošklivé barevné kontejnery a nepořádek kolem nich. Chceme hezká a nenápadná třídící hnízda.

Cílem projektu je upravit místa pro třídění odpadu. V současné době je v Obci Horní Kruty a všech jejích částech třídění odpadu řešeno formou velkoobjemových kontejnerů, které stojí v centru každé vesnice. To bychom chtěli změnit. Nechceme, aby barevné popelnice byly to první, co upoutá pozornost když vejdete/vjedete na náves. Kromě estetického hlediska má vybudování třídících hnízd i hledisko praktické – kolem kontejnerů vzniká často nepořádek a odpadky pak při větrném počasí lítají po celé vsi. Vybudováním ohrady kolem kontejnerů se zamezí rozšiřování odpadků a usnadní se úklid celé obce. Celkem by byla vybudována 4 třídící hnízda – V Horních Krutech, Dolních Krutech, Bohouňovicích II a Újezdci. V Horních Krutech by se jednalo pouze o vytvoření dřevěného oplocení a úpravu stávajícího povrchu, jelikož kontejnery jsou již umístěny na asfaltové ploše. Zbylá 3 místa nemají zpevněný povrch. Tam by pod kontejnery byla vybudována zámková dlažba.

Veřejný přínos projektu

Zvelebení okolí třídících míst bude přínosem z ekologického hlediska, podpoří separaci odpadů. Nyní jsou občané často znechuceni nepořádkem kolem kontejnerů. Papíry a PET lahve poletují v centru obce. Po vybudování třídících míst budou tato místa upravená, nepořádek se nebude šířit a občané budou více motivováni ke třídění.
Třídící hnízda významně zlepší vzhled obce. Pozvedne její estetickou hodnotu. A jak je známo, estetické kvality určitého místa působí na naši sebeidentifikaci s místem a na náš citový vztah k němu. Kromě posílení sounáležitosti obyvatel s naší obcí a krajem přispěje úprava veřejného prostranství i ke zvýšení zájmu o bydlení či kvalitní rekreaci v naší obci. Nepřímo tedy přispěje k rozvoji zdravého životního prostředí na venkově, udržování kulturních hodnot venkovské krajiny a zvýšení atraktivity venkova pro trvalé bydlení.

Rozpočet
Popis položky
Cena
3x vytvoření zpevněného podkladu se zámkovou dlažbou
129 000 Kč
1x úprava stávajícího povrchu, zabetonování sloupků
15 000 Kč
4x dřevěné oplocení (materiál včetně dopravy a montáže)
184 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Provozní náklady pro první 3 roky se nepředpokládají
0 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-0 Kč
Cena celkem
328 000 Kč