Křížem krážem Hornokrutskem

Lucie Sepekovská
398 337 Kč
106 líbí se mi
Horní Kruty
Sport a volný čas

Pořízení venkovního mobiliáře pro Obec Horní Kruty. Hlavním cílem je vytvoření nových zákoutí pro odpočinek a společné setkávání obyvatel na návsích ve všech místních částech obce. Projekt by měl podpořit chuť po procházkách po celé oblasti. Součástí projektu je doplnění chybějícího mobiliáře na autobusových zastávkách a místních sportovištích.

Cílem projektu je pořízení mobiliáře obce Horní Kruty. Tento mobiliář lze rozdělit na dvě části:
1) Základní mobiliář.
Jedná se o doplnění chybějícího mobiliáře na autobusových zastávkách, sportovním areálu a areálu koupaliště (lavičky, koše, stojany na kolo, koše na tříděný odpad).
2) Místa setkávání a odpočinku.
V obci není v současné době mnoho odpočinkových míst. V některých místních částech oddychové lavičky úplně chybí. To chceme tímto projektem změnit, prošli jsme si naši obec a vytipovali hezká a zajímavá místa v každé vsi. Jedná se vždy o místa na pozemcích ve vlastnictví obce. Na těchto místech bychom chtěli umístit lavičku a odpadkový koš. Jedná se o místa pod korunami stromů, ideální pro odpočinek seniorů při jejich zdravotní procházce. Mělo by se jednat o lokalitu společného setkávání všech generací v každé místní části. Proto je v návrhu projektu i umístnění zajímavého herního prvku pro děti na každém takovémto místě. Vybrali jsme dřevěné herní prvky, které nenaruší venkovský ráz návsí.
Pro každou náves by vybrán jiný herní prvek, aby byly děti nalákány a motivovány nejen na procházky po své místní části, ale i k procházce do ostatních vsí – cestování křížem krážem Hornokrutskem.
Ústředním bodem projektu je prostor u rybníka v Horních Krutech. Okolí rybníka je samo o sobě příjemné a nabízí i výhled do okolí. U něj by byl umístěn krytý altán z akátu. Ten by umožnil setkávání místních, společné posezení, místo pro turisty a projíždějící cyklisty, kde si mohou odpočinout a občerstvit se. Altán by byl doplněn o dvě herní lavičky pro děti, odpadkový koš a rozcestník s mapou Křížem krážem Hornokrutskem, kde budou vyznačené účelové komunikace s malým provozem, které jsou vhodné na procházky.
I okolí rybníka v Bohouňovicích II by si zasloužilo pěkné posezení. Tam by měla být umístěna houpací lavice z akátového dřeva, houpačka pro děti, lavička a odpadkový koš.
Další tři dřevěné herní prvky by byly umístěny na návsích v Dolních Krutech, Újezdci a Přestavlkách.

Veřejný přínos projektu

Přínosem projektu bude podpora komunitního života a venkovské pospolitosti. V dnešní době se lidé na vesnici stále více odcizují. Vybudováním odpočinkových míst k posezení budou mít místní obyvatelé prostor, kde se společně zastaví, posadí a popovídají si. Kromě místních obyvatel budou odpočinková místa využívána rekreanty při jejich procházkách (v obci se nachází cca 90 rekreačních objektů) a projíždějícími cyklisty. Vytvoření vycházkové sítě se zákoutími pro posezení a hry dětí podpoří pohyb a procházky široké veřejnosti. Velmi důležité je i doplnění laviček na autobusových zastávkách pro seniory a zdravotně handicapované občany, aby si opravdu všude mohli sednout a bezpečně vyčkat na autobus. Odpadkové koše by se měly pozitivně projevit na čistotě obce a zajistit řádné odstranění odpadů.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Ostatní prvky (stojany na kolo, rozcestník, lehátko, houpací lavice)
65 798 Kč
14ks venkovních laviček
56 700 Kč
12ks odpadkových košů
77 685 Kč
6 ks dřevěných herních prvků (kladina, houpadlo, houpačka, 2 lavičky, dvojhrazda)
101 194 Kč
Altán z akátového dřeva
96 960 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Nátěr dřevěných prvků, revize herních prvků
42 000 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-42 000 Kč
Cena celkem
398 337 Kč