Po stopách mikroregionu Voticko

Lucie Krubnerová
400 000 Kč
60 líbí se mi
Vrchotovy Janovice
Vzdělání

Informační cedule do obcí Mikroregionu Voticko - předmětem projektu je pořízení venkovního mobiliáře – informačních tabulí s příslušenstvím do obcí Mikroregionu Voticko zejména v kategorii obcí 500 – 3 000 obyvatel, Heřmaničky, Olbramovice, Miličín, Vrchotovy Janovice, Jankov, Neustupov, Vojkov.

V rámci projektu budou pořízeny nové informační cedule s příslušenstvím v počtu 20 ks. Jedná se o jejich grafický návrh, textové a fotografické zpracování, dodání a montáž konstrukcí, tisk a polep desek a instalace mobiliáře na veřejných místech v majetku jednotlivých obcí mikroregionu Voticko. Cedule budou opatřeny turistickou mapou a aktuálními turistickými informacemi vztahujícími se k místu realizace i celému regionu. Cedule budou sloužit jako informační body a místa zastavení a odpočinku a zároveň pro usměrnění pohybu návštěvníků.

Veřejný přínos projektu

Vytvořená informační místa v jednotlivých obcích mikroregionu Voticko budou sloužit pro místní obyvatele i návštěvníky a poskytovat aktuální informace ve spolupráci s turistickou destinací Kraj blanických rytířů, jehož jsou jednotlivé obce partnery. Informační cedule, které budou pořizovány v rámci projektu v současné době na těchto místech neexistují, případné další tabule jsou téměř 20 let staré a neodpovídají současné situaci, jsou zchátralé, staticky narušené, poškozené a je nutná jejich obnova.
Informační tabule budou pořízeny na místa koncentrace návštěvníků, v centrech obcí a osad, na cyklostezkách a naučných stezkách v rámci regionu Voticka převážně v obcích dané velikostní kategorie. Informační cedule budou návštěvníky informovat o turistických cílech a usměrňovat jejich pohyb v rámci regionu.

Rozpočet
Popis položky
Cena
Grafické práce, tisky, zpracování textů, fotodokumentace
30 000 Kč
Venkovní mobiliář (výroba, materiál, povrchová úprava) 20 ks á 15 000 Kč
300 000 Kč
Tisk informačních desek
40 000 Kč
Montáž, betonování, ukotvení, instalace (20 x 2 500 Kč)
50 000 Kč
Doprava
20 000 Kč
Projektová dokumentace
0 Kč
Údržba, revize, servis budou probíhat v rámci rozšíření stávajících kapacit
0 Kč
Financování projektu z jiných zdrojů
-40 000 Kč
Cena celkem
400 000 Kč