Jak podpořit

Každý podaný projekt, který v souladu se Zásadami participativního rozpočtu, projde věcnou i formální kontrolou, bude bez zbytečných odkladů uveřejněn na webových stránkách “MŮJ KRAJ”.

Od této chvíle může projekt získávat podporu veřejnosti ve formě hlasů “líbí se mi”.

Pro postup mezi finálové projekty, které usilují o hlasy občanů může postoupit každý projekt, který získá alespoň 50 “líbí se mi”.

Je v zájmu každého navrhovatele, aby získával podporu pro svůj projekt ve svém nejbližším i širokém okolí.

Každý občan může udělit jednomu projektu pouze jeden hlas “líbí se mi”. Avšak takto může podpořit libovolný počet projektů.