Čekáme právě na Váš projekt!

Jednoduše a rychle prostřednictvím online formuláře na webu MŮJ KRAJ.

A KDO MŮŽE PODAT NÁVRH PROJEKTU?

  1. Občan České republiky starší 18 let, přičemž každý občan může navrhovat maximálně 2 projekty.
  2. Obce se sídlem na území Středočeského kraje.
  3. Příspěvkové a jiné organizace zřizované krajem.  
  4. Neziskové právnické osoby (církve, odbory, spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a o.p.s.) působící na území Středočeského kraje.   

ŠTĚSTÍ PŘEJE ODVÁŽNÝM, TAK SMĚLE DO TOHO.